A Fókusz Online magazin (https://fokusz.online, a továbbiakban magazin) látogatása, igénybevétele és bármilyen adatszolgáltatás önkéntes, használatával mindenki elfogadja az alábbi feltételeket és tudnivalókat, melyek időnként változhatnak a működtetés, a jogszabályi környezet, vagy más egyéb körülmények miatt.  Az itt leírt feltételek ismeretét természetesnek vesszük, ezért az elvolvasás elmulasztása nem jelentheti semmiféle hivatkozás alapját.
Az olvasható fogalmakat nem magyarázzuk, mert ezt az internetes szaknyelv részének tekintjük, és természetesnek tartjuk azok jelentésének ismeretét, mivel az internet használatához ezekre alapvetően szüksége van mindenkinek.

A Fókusz Online magazinon széleskörű információs és ismeretanyag található, amik lehetnek cikkek, internetes és más jellegű hivatkozások, eszközök, képek, multimédiás anyagok és reklámok. Felhívjuk a figyelmet, hogy a magazin oldalain található tartalmak, nem helyettesíthetik a szakszerű ismereteket, sem pedig az orvosi ellátást vagy tanácsokat. Személyes problémáival, valamint az egészségével vagy más egyebekkel kapcsolatos kérdésekben mindig szakemberrel vagy orvosával konzultáljon!
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a magazinon olvasható tartalmak és információk felnőtteknek, illetve szülői felügyelet alatt álló gyermekeknek szólnak, és ezzel együtt kijelentjük, hogy semmilyen, a magazinon található információért soha, semmiféle garanciát vagy felelősséget nem vállalunk.

Az olvasó felelőssége az is, hogy megfelelő módon értelmezze azokat az információkat és tartalmakat, amelyek a Fókusz Online magazinon rendelkezésre állnak, éppen ezért azt javasoljuk, hogy mielőtt bárki az itt olvasottakat hasznosítani, alkalmazni vagy elsajátítani szeretné, ehhez mindig vegye igénybe szakember, vagy más, felkészült, az olvasott témához kapcsolódó képzettséggel illetve tapasztalattal rendelkező személy segítségét.

A Fókusz Online magazinon olvasható tartalmak és információk számos helyről származhatnak, így akár az olvasóktól vagy más felhasználóktól is. Mindezek következtében az itt található és olvasható tartalmakért, illetve a megjelenő adatokért, képi-, hang-, vagy egyéb anyagokért, mint ahogy bármilyen más – akár tőlünk, akár másoktól származó – internetes oldalainkon megjelenő tartalomnak, információnak vagy bármi másnak a felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért semmiféle felelősséget nem vállalunk!

A Fókusz Online magazin a világ minden pontjáról látogatható, ezért alapvetőnek és egyértelműnek tekintjük, hogy a magazin meglátogatásával a Felhasználók megértik és magukra nézve kötelezően elfogadják a Magyarországon érvényes előírásokat, szabályokat és törvényeket.
Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a magazinon megtalálható adatok és egyéb információk elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban, és az is előfordulhat, hogy van ahol tiltják a felhasználásukat vagy az elolvasásukat. Mindezek következtében nem vállaljuk a felelősséget azokért az esetekért, amikor valaki olyan helyről éri el a magazint, és úgy használja fel a rajta található tartalmakat, adatokat és információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják.

A Fókusz Online magazin látogatóit és olvasóit úgy tekintjük, hogy az itt leírtakat tudomásul vették, ezért közöttük semmilyen különbséget nem teszünk. Fenntartjuk magunknak a jogot arra is, hogy a leírtakat bármikor szabadon megváltoztassuk.

A Fókusz Online magazinon tilos minden olyan magatartás, ami ellenkezik a hatályos magyar vagy uniós jogszabályokkal. A működtető jogosult az oldal felügyeletére és a felhasználók tevékenységének figyelemmel kísérésére, valamint szükség esetén a jogsértő vagy nem odaillő tevékenység, bejegyzés, hozzászólás és egyebek törlésére. Jogszabálysértés esetén a magazin működtetője a hatáskörrel rendelkező hatóságot megkeresi, és a szükséges lépéseket megteszi, valamint az érintettek adatait jogosult az eljáró hatóság részére átadni.

A Fókusz Online magazin működtetője fenntartja a jogot arra, hogy az oldalon bárkinek a tevékenységét felfüggessze, illetve tiltsa az oldalt olyanok elől, akik az itt leírtakkal össze nem egyeztethető magatartást tanúsítanak. A magazin működtetője jogosult az üzleti érdekeit sértő dolgokat, valamint az itt leírtakkal összeegyeztethetetlen információkat, adatokat és egyéb anyagokat minden előzetes figyelmeztetés vagy értesítés nélkül eltávolítani oldalról.
A Fókusz Online magazin működtetője nem vállal semmilyen felelősséget az oldalon megjelent tartalmakkal, adatokkal, javaslatokkal, információkkal és egyéb anyagokkal kapcsolatosan, illetve bármilyen, az oldal használatából vagy látogatásából eredő egyéb káresetre vonatkozóan sem!

A Fókusz Online magazin működtetője megtesz mindent annak érdekében, hogy az itt látható, hallható és olvasható tartalmak, információk, illetve a hozzájuk kapcsolódó más jellegű, elektronikus vagy egyéb formában elérhető anyagok szerzői jogi szempontból megfeleljenek a hazai jogszabályoknak, amire szerkesztők és a szerzők figyelmét is felhívja. Amennyiben mégis jogvédett tartalom kerülne fel az oldalra, abban az esetben kérünk mindenkit, hogy az elérhetőségeken jelezze azt, hogy a jogvédett tartalmat mielőbb eltávolíthassuk az oldalról.

A Fókusz Online magazin szolgáltatásai kizárólag személyes jellegűek, azok kereskedelmi célokra nem használhatók fel. Ennek megfelelően a magazinon megjelenő tartalmak, hírek vagy információk újra eladása, deep-linkelése, részben vagy egészben történő bárminemű felhasználása, másolása, monitorozása (például spider, scrape, stb.), feltüntetése, megjelenítése, letöltése vagy sokszorosítása bármilyen kereskedelmi, illetve versenytársi tevékenységből vagy célból, NEM ENGEDÉLYEZETT! Ennek a figyelmen kívül hagyása büntetőjogi felelősségrevonást és kártérítési kötelezettséget is eredményezhet!

A Fókusz Online magazinon megjelenő minden egyes tartalom, cikk, kép, hang vagy egyéb anyagok – eltérő megjelölés (forrás megjelölés) hiányában – az oldal működtetőjének, illetve az oldal működtetésében közreműködő tartalomszolgáltatóknak a szellemi alkotása, melyeknek részben vagy egészben történő bárminemű megjelenítése, másolása, felhasználása és hivatkozása minden esetben csak a magazin működtetőjének előzetes és írásbeli engedélyével lehetséges! Ennek elmaradása esetén az illegális vagy jogosulatlan felhasználót büntetőjogi felelősség és kártérítési kötelezettség is terheli!